अन्वेषण गर्नुहोस

जित्नु भन्दा ठुलो कुरा हिम्मत नहार्नु हो |
– यम बुद्ध

लेखकहरु बिषयहरु 

येप डाउनलोड गर्नुहोस

फोटो Lara Baeriswyl द्वारा खिचिएको